318453253_1213857835892257_7797313703306487480_n

Szkoła jazdy motos

W szkole jazdy MOTOS znajdziesz kompletną ofertę kursów prawa jazdy. Wybierz wybraną kategorię, poznaj wszystkie uprawnienia, które daje i sprawdź jakie wymagania powinieneś spełnić.

JEdnoślady

Kategoria A

Zajęcia teoretyczne
30 godzin

Zajęcia praktyczne
20 godzin

Kategoria A1

Zajęcia teoretyczne
30 godzin

Zajęcia praktyczne
20 godzin

Kategoria A2

Zajęcia teoretyczne
30 godzin

Zajęcia praktyczne
20 godzin

Kategoria AM

Zajęcia praktyczne
5 – 10 godzin

samochody osobowe

Kategoria B

Zajęcia teoretyczne
30 godzin

Zajęcia praktyczne
30 godzin

Kategoria B+E

Zajęcia praktyczne
15 godzin

SAMOCHODY CIĘŻAROWE I PRZYCZEPY

Kategoria C

Zajęcia teoretyczne
30 godzin

Zajęcia praktyczne
30 godzin

Kategoria C+E

Zajęcia praktyczne
25 godzin

Kategoria D po B

Zajęcia teoretyczne
20 godzin

Zajęcia praktyczne
60 godzin

Kategoria D po C

Zajęcia teoretyczne
20 godzin

Zajęcia praktyczne
40 godzin

TRAKTORY

Kategoria T

Zajęcia teoretyczne
30 godzin

Zajęcia praktyczne
20 godzin

319556483_707977150620539_3516837124535991534_n

© Copyright 2022. All Rights Reserved.

Kategoria A

Mając prawo jazdy kategorii A, nabywasz prawa do kierowania motocyklem, definiowanym jako pojazd samochodowy z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej powyżej 50 cm3. Definicja obejmuje zarówno pojazdy dwukołowe, jak i motocykle z wózkiem bocznym. Prowadzić również możesz doczepioną do takiego motocykla przyczepkę, pod warunkiem, że jej masa nie będzie przekraczać masy własnej pojazdu oraz 100 kg.

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

30 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

20 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

WYMAGANIA

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. A wynosi:

  • 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od dwóch lat posiada prawo jazdy kat. A2
  • 24 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez dwa lata prawa jazdy kat. A2
  • kurs nauki jazdy można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku

Kategoria A1

 

Jeśli masz 16 lat i zgodę rodzica lub opiekuna, możesz ubiegać się o kategorię A1. Mając kategorię A1, możesz poruszać się motocyklem, którego pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3, a moc wynosi do 11 kW. Stosunek mocy do masy własnej takiego pojazdu nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Możliwe jest również prowadzenie zespołu pojazdów, który składa się z opisanego wyżej motocykla i przyczepy, której masa nie przekracza masy własnej i 100 kg. Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia także do prowadzenia motocyklu trójkołowego, którego moc nie przekracza 15 kW.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

30 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

20 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi do prawa jazdy kat. AM

WYMAGANIA

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. A1 wynosi:

  • 16 lat
  • kurs nauki jazdy można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 16 roku życia

Kategoria A2

Jeśli masz 16 lat i zgodę rodzica lub opiekuna, możesz ubiegać się o kategorię A1. Mając kategorię A1, możesz poruszać się motocyklem, którego pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3, a moc wynosi do 11 kW. Stosunek mocy do masy własnej takiego pojazdu nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Możliwe jest również prowadzenie zespołu pojazdów, który składa się z opisanego wyżej motocykla i przyczepy, której masa nie przekracza masy własnej i 100 kg. Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia także do prowadzenia motocyklu trójkołowego, którego moc nie przekracza 15 kW. 

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

30 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

20 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

WYMAGANIA

 • 18 lat
 • kurs nauki jazdy można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia

Kategoria AM

Prawo jazdy kat. AM uprawnia Cię  do prowadzenia motoroweru, który rozwija maksymalną prędkość do 45 km/h i wyposażony jest w silnik spalinowy, którego pojemność wynosi do 50 cm3 lub elektryczny o mocy do 4 kW. Mając prawo jazdy kategorii AM, możesz też prowadzić czterokołowce lekkie, na przykład quady, których masa nie przekracza 350 kg, a maksymalna prędkość to 45 km/ h

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

5 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

10 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

WYMAGANIA

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. AM wynosi:

  • 14 lat 
  • kurs nauki jazdy można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku

Kategoria B

Jeśli masz 18 lat lub jesteś trzy miesiące przed swoimi 18 urodzinami, możesz zapisać się na kurs prawa jazdy B.  Kategoria B prawa jazdy  uprawnia Cię do kierowania samochodem osobowym, dostawczym oraz lekką ciężarówką o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

Jedynym rodzajem pojazdu do 3,5 tony, którym nie można kierować z prawem jazdy kategorii B jest lekki autobus. Ponadto, kategoria B uprawnia do kierowania traktorem i pojazdem wolnobieżnym. 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

30 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

30 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW

WYMAGANIA

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. B wynosi:

  • 18 lat
  • kurs nauki jazdy można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia

Kategoria B+E

Jeśli posiadasz prawo jazdy B, to możesz zapisać się na kurs B+E pozwala Ci kierować zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której dmc nie przekracza dmc pojazdu ciągnącego. Teoretycznie pozwala na poruszanie się zestawem pojazdów o masie do 7000 kg, w przypadku holowania przyczepy wyposażonej w hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy.

Jeśli chcesz ciągnąć przyczepę lżejszą niż 6125 kg, nie potrzebujesz kursu kategorii B+E, a prawo jazdy kategorii B z kodem 96 które pozwala kierować pojazdem samochodowym, którego dmc nie przekracza 3,5t z przyczepą inną niż lekka (czyli powyżej 750kg dmc), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza. Prawo jazdy kategorii B z kodem 96, wymaga tylko zdania egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania, nie wymaga natomiast odbycia kursu prawa jazdy

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

20 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)
 • uprawnienia równoznaczne z prawem jazdy kat. T

WYMAGANIA

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. B+E wynosi:

  • 18 lat
  • naukę jazdy na kategorię B+E może rozpocząć osoba, która wcześniej zdała egzamin państwowy na kat. B.

Kategoria C

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C jest osiągnięcie 21 lat. 

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C wynosi 18 lat. Do tego musisz posiadać prawo jazdy kat. B. 

Pamiętaj, że musisz uzyskać orzeczenie lekarskie. Udaj się do pracowni psychologicznej dla kandydatów na kierowców i kierowców, która po przeprowadzeniu badania, wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

30 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

20 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

WYMAGANIA

 • wymagane prawo jazdy kat. B
 • wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami w przypadku kategorii C wynosi 21 lat
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną na kat. C, minimalny wiek wynosi odpowiednio 18 lat
 • kurs prawo jazdy kat. C można rozpocząć trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Kategoria C+E

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C+E jest osiągnięcie 21 lat. 

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C wynosi 18 lat. Do tego musisz posiadać prawo jazdy kat. C. Pamiętaj, że musisz uzyskać orzeczenie lekarskie. Udaj się do pracowni psychologicznej dla kandydatów na kierowców i kierowców, która po przeprowadzeniu badania, wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

25 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdami określonymi w prawie jazdy kat. C łącznie z przyczepą (przyczepami)
 • zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kat. B+E
 • kurs dla kierowców CE pozwala również na kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

WYMAGANIA

 • zdany egzamin państwowy na kat.C
 • wymagany minimalny wiek do uczestnictwa w kursie prawa jazdy kat. C+E i kierowania pojazdami wynosi 21 lat
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek wynosi odpowiednio 18 lat

Kategoria D po B

O prawo jazdy kategorii D powinny się ubiegać osoby, które chcą kierować autobusami, zarówno tymi do przewozów pasażerskich na trasach międzynarodowych, jak i pojazdami komunikacji miejskiej. Dysponowanie takimi uprawnieniami pozwala na podjęcie pracy w firmie przewozowej lub świadczenie usług w zakresie wynajmu autokaru z kierowcą. Prawo jazdy kategorii D nie jest wystarczające do zatrudnienia. Jest też konieczne uzyskanie uprawnień, jakie daje kurs kierowcy zawodowego, znany też jako kwalifikacja wstępna.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

20 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

60 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E (wyłącznie dla osób posiadających prawo jazdy kat. C+E),
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

WYMAGANIA

Osoby, które chcą ukończyć kurs prawa jazdy kategorii D po B muszą:

 • mieć ukończone 24 lata (*23 lata i 9 miesięcy) lub *21 lat (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną) lub *23 lata (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną) lub *21 lat (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną z tym, że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km),
 • założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK),
 • mieć prawo jazdy kat. B.

Kategoria D po B

O prawo jazdy kategorii D powinny się ubiegać osoby, które chcą kierować autobusami, zarówno tymi do przewozów pasażerskich na trasach międzynarodowych, jak i pojazdami komunikacji miejskiej. Dysponowanie takimi uprawnieniami pozwala na podjęcie pracy w firmie przewozowej lub świadczenie usług w zakresie wynajmu autokaru z kierowcą. Prawo jazdy kategorii D nie jest wystarczające do zatrudnienia. Jest też konieczne uzyskanie uprawnień, jakie daje kurs kierowcy zawodowego, znany też jako kwalifikacja wstępna.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

20 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

40 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kat. D stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E (wyłącznie dla osób posiadających prawo jazdy kat. C+E),
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

WYMAGANIA

Osoby chcące zapisać się na kurs prawa jazdy kat. D po C muszą:

 • posiadać 24 lata (*23 lata i 9 miesięcy) lub *21 lat (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną) lub *23 lata (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną) lub *21 lat (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km),
 • posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK),
 • posiadać prawo jazdy kat. B,
 • posiadać prawo jazdy kat. C.

Kategoria T

Jeśli masz 16 lat lub jesteś trzy miesiące przed swoimi 16 urodzinami, możesz zacząc kurs prawa jazdy na kategorię T. 

Kategoria T pozwala na kierowanie: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem oraz czterokołowcem lekkim).

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

30 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

20 godzin

UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

 • Ciągnikami rolniczymi z przyczepą (przyczepami)
 • Pojazdem wolnobieżnym
 • Pojazdami określonymi w prawie jazdy kat. AM

WYMAGANIA

 • Minimalny wiek do kierowania pojazdem kat. T wynosi 16 lat
 • Kurs nauki jazdy można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 16 roku życia