Kurs kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla Kandydatów na kierowców, którzy chcą uzyskać prawo jazdy kategorii „C, C+E” lub „D, D+E” lecz nie posiadają wymaganego wieku. Poprzez rozpoczęcie kursu kwalifikacji wstępnej lub uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej uprawniającej do zarobkowego przewozu rzeczy (kat. C, C+E) lub osób (D, D+E) można rozpocząć kurs na prawo jazdy:

 • po ukończeniu 18 roku życia w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
 • po ukończeniu 21 roku życia w przypadku przewozu osób (D, D+E)

Kurs składa się z:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz na placu manewrowym
 • 4 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej w ODTJ Lublin

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest dla osób, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C, C+E:

po 10.09.2009 r.

oraz kat. D, D+E:

po 10.09.2008 r.

lub są w trakcie trwania kursu na prawo jazdy. Aby uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej uprawniającą do zarobkowego przewóz rzeczy (kat. C, C+E) lub osób (kat. D, D+E) trzeba mieć ukończone:

 • 21 lat w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
 • 24 lata w przypadku przewozu osób (D, D+E)

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczony jest dla osób, które posiadają już kwalifikacje wstępną lub kwalifikacje wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy (kat. C, C+E) lub osób (kat. D, D+E) i chcą uzupełnić świadectwo kwalifikacji do przewozu rzeczy (kat. C, C+E) lub osób (kat. D, D+E) w zależności od posiadanych uprawnień oraz nie ukończyły wymaganego wieku:

 • 21 lat w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
 • 23 lata w przypadku przewozu osób (D, D+E)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy po:

 • 10 września 2009r. w przypadku kat. C1, C
 • 10 września 2008r. w przypadku kat. D1, D

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczony jest dla osób, które posiadają już kwalifikacje wstępną lub kwalifikacje wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy (kat. C, C+E) lub osób (kat. D, D+E) i chcą uzupełnić świadectwo kwalifikacji do przewozu rzeczy (kat. C, C+E) lub osób (kat. D, D+E) w zależności od posiadanych uprawnień oraz ukończyły wymagany wiek:

 • 21 lat w przypadku przewozu rzeczy (C, C+E)
 • 23 lata w przypadku przewozu osób (D, D+E)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy po:

 • 10 września 2009r. w przypadku kat. C1, C
 • 10 września 2008r. w przypadku kat. D1, D

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla osób, które otrzymały prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 roku oraz kat. C przed 10 września 2009 roku lub kierowców ubiegających się o przedłużenie ważności prawa jazdy (kod 95) oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy (kat. C, C1, C+E, C1+E) lub osób (kat. D, D1, D+E, D1+E). Szkolenie okresowe ważne jest przez 5 lat od momentu wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz badań lekarskich.

Kurs składa się z:

 • 31,5 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów lub w formie e-learningowej
 • 3,5 ćwiczeń (pierwsza pomoc, mocowanie ładunków, nowe technologie w przewozie drogowym) lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym/płycie poślizgowej