Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTOS, organizuje kursy na prawo jazdy w kategoriach:

AM – motorower (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) oraz czterokołowiec lekki (pojazd samochodowy, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h); od 14 lat
A1 – motocykle o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocykle trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39 KM) oraz pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM; od 16 lat
A2 – motocykle o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39 KM) oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; od 18 lat
A – wszystkie motocykle, od 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, lub od 24 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
B1 – trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla; od 16 lat<
B – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM<br /><br />\n<b>C1</b> – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Ponadto uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t
C – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t; od 21 lat
D1 – autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą
D – autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny; od 24 lat
B+E – samochód osobowy z przyczepą
C+E – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą/naczepą. Warunkiem uzyskania uprawnień kategorii C+E jest posiadanie prawa jazdy kategorii C; od 21 lat
D+E – zespół pojazdów składający się z autobusu i przyczepy, ciągnik rolniczy z przyczepą lub przyczepami oraz pojazd wolnobieżny z przyczepą lub przyczepami. Warunkiem uzyskania uprawnień kategorii D+E jest posiadanie prawa jazdy kategorii C+E
T – ciągnik rolniczy z przyczepą /przyczepami/ lub pojazd wolnobieżny