Motos Mielec - Ośrodek Szkolenia KierowcówMotos Mielec - Ośrodek Szkolenia Kierowców

Oferta

Nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców, założony w 1994 roku, organizuje kursy na prawo jazdy w kategoriach:

AM - motorower (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) oraz czterokołowiec lekki (pojazd samochodowy, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h); od 14 lat

A1 - motocykle o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocykle trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39 KM) oraz pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM; od 16 lat

A2 - motocykle o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39 KM) oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; od 18 lat

A - wszystkie motocykle, od 20 lat - jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, lub od 24 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

B1 - trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla; od 16 lat

B - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM

C1 - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Ponadto uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t

C - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t; od 21 lat

D1 - autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą

D - autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny; od 24 lat

B+E - samochód osobowy z przyczepą

C+E - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą/naczepą. Warunkiem uzyskania uprawnień kategorii C+E jest posiadanie prawa jazdy kategorii C; od 21 lat

D+E - zespół pojazdów składający się z autobusu i przyczepy, ciągnik rolniczy z przyczepą lub przyczepami oraz pojazd wolnobieżny z przyczepą lub przyczepami. Warunkiem uzyskania uprawnień kategorii D+E jest posiadanie prawa jazdy kategorii C+E

oraz T - ciągnik rolniczy z przyczepą /przyczepami/ lub pojazd wolnobieżny

W naszej siedzibie, dwa razy w miesiącu każdy z kursantów może zrobić badania lekarskie, potrzebne do rozpoczęcia ubiegania się o prawo jazdy w każdej z kategorii.

Ściśle współpracujemy także z lekarzem, który wykonuje Badania Psychotechniczne w naszej siedzibie. Badania takie są obecnie wymagane przy zdawaniu egzaminu prawa jazdy na kategorię C, D oraz C+E i D+E
Przydatne linki ↺
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego:
fotografia siedziby Motos
mapka lokalizacji Motos w Mielcu
50,2927391, 21,4293181

Motos

ul. Głowackiego 8

39-300 Mielec


(stacja PKP - biuro główne, jazda, sala komputerowa)
czynne pon.-pt. 8.00-18.00
sob. 8.00-12.00
e-mail: biuro@motos.mielec.pl e-mail: motos@neostrada.pl
tel./fax: 17 583 77 78 telefony komórkowe: 602 122 122 666 555 555
fotografia sala wykładowa i badania Motos

Motos

ul. Drzewieckiego 9/6

39-300 Mielec


(sala wykładowo-komputerowa) telefony komórkowe: 600 500 600 666 555 666