Motos Mielec - Ośrodek Szkolenia KierowcówMotos Mielec - Ośrodek Szkolenia Kierowców

Szkolenia i kursy

Świadectwo kwalifikacji zawodowej


Od współczesnego kierowcy oczekuje się coraz wyższych i możliwie wielostronnych kwalifikacji. Podyktowane jest to głównie stanem i perspektywami rewolucji naukowo-technicznej oraz towarzyszącymi jej procesami: mechanizacji, automatyzacji, chemizacji, komputeryzacji, intelektualizacji pracy i jej humanizacji.

W tym celu na terenie całej Unii Europejskiej wprowadzono nowe szkolenia, które mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, a także podniesienie kompetencji kierowców, tzn., aby nabywający kwalifikacje kierowca mógł bezpośrednio - po ich osiągnięciu - wykonywać zadania zawodowe zgodnie ze standardami wymaganymi na danym stanowisku kierowcy, tj. z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa, norm czasowych, jakości itp. Kierowca w trakcie szkolenia powinien nabyć wiedzę i umiejętności do wykonywania przewozu drogowego w zakresie:


 1. racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 2. właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu
 3. optymalizacji zużycia paliwa
 4. bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem
 5. bezpieczeństwa pasażerów
 6. stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego
 7. zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem: bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska
 8. obsługi i logistyki: kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji

Kurs oprócz wiedzy teoretycznej opiera się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, zminimalizowaniu ryzyka otrzymania mandatu za naruszenia przepisów zarówno dotyczących czasu pracy kierowców jak i zakresu nieprawidłowego organizowania czy wykonywania przewozu osób/rzeczy


Kierowca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek uzyskać Świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz wymagany wpis w prawo jazdy po szkoleniu w zakresie:


 • * KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ
 • * KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ
 • * KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ
 • * KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYSPIESZONEJ
 • * SZKOLENIA OKRESOWEGO KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Przydatne linki ↺
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego:
fotografia siedziby Motos
mapka lokalizacji Motos w Mielcu
50,2927391, 21,4293181

Motos

ul. Głowackiego 8

39-300 Mielec


(stacja PKP - biuro główne, jazda, sala komputerowa)
czynne pon.-pt. 8.00-18.00
sob. 8.00-12.00
e-mail: biuro@motos.mielec.pl e-mail: motos@neostrada.pl
tel./fax: 17 583 77 78 telefony komórkowe: 602 122 122 666 555 555
fotografia sala wykładowa i badania Motos

Motos

ul. Drzewieckiego 9/6

39-300 Mielec


(sala wykładowo-komputerowa) telefony komórkowe: 600 500 600 666 555 666